Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników


Rada Nadzorcza

  • Wojciech Moszczyński
  • Marian Grzesiak
  • Michał Żabiński

Zarząd Spółki

  • Andrzej Strykowski – Prezes Zarządu
  • Rafał Pietrzykowski – Prokurent