Kapitał spółki

 

Sąd Rejonowy: Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: KRS 0000407668
Kapitał zakładowy: 5 762 000,00 PLN (w całości wpłacony)
Ilość udziałów: 5 762 szt.
Wartość nominalna: 1000 PLN
Konto bankowe: mBank o/Kalisz 13 1140 1993 0000 5511 0800 1001