logobipRegionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.logo
63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Staroprzygodzka 121
 
    15.12.2018
Wyszukaj w:   
 
 
Data publikacji 16.04.2013 godz 12:22 Opublikował: Tadeusz Witek
Ostatnia zmiana 25.05.2016 godz 08:35 dokonana przez: Tadeusz Witek
 
Przedmiot działalności
 
 

I. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne                                                                                  38,21,Z

II. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych                                                                        38,22,Z

III. Demontaż wyrobów zużytych                                                                                                                        38,31,Z

IV. Odzysk surowców z materiałów segregowanych                                                                                             38,32,Z

V. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami    39,00,Z

VI. Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu                                                                           08,12,Z

VII. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu                                                                                                                46,77,Z

VIII. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane                                                       85,59,B

Ilość odwiedzin: 135043 Administrator: Tadeusz Witek, kontakt: , email: info@rzzo.com.pl